Zachęcamy Naszych Słuchaczy wydziału dziennego i zaocznego do wzięcia udziału w dodatkowych zajęciach z języka migowego! Wydział dzienny - piątek godz.12.00, wydział zaoczny - piątek godz.17.00.