Z okazji tego ważnego święta w imieniu własnym oraz całej społeczności Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi składam wszystkim pracownikom socjalnym oraz Naszym słuchaczom, którzy wkrótce będą pełnili tę ważną rolę społeczna na rzecz drugiego człowieka, serdeczne życzenia i wyrazy uznania za wkładany wysiłek. Życzę wielu sukcesów w życiu osobistym i zawodowym oraz tego, aby podejmowany trud był źródłem satysfakcji z wykonywania zawodu. Dyrektor KPSS - mgr Tomasz Chorab.