UWAGA!

INFORMACJA DLA SŁUCHACZY III ROKU WYDZIAŁ DZIENNY I ZAOCZNY.
 
TERMINY EGZAMINU DYPLOMOWEGO WYDZIAŁ DZIENNY:
4 czerwca 2018 roku o godz. 10:00

WYDZIAŁ ZAOCZNY:
4 czerwca 2018 roku o godz. 12.00

Termin obrony pracy licencjackiej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach przewidziany jest po 20-tym czerwca br.

Wszystkie dokumenty związane z zakończeniem semestru VI (indeks, kartę egzaminacyjną) należy dostarczyć do sekretariatu Kolegium.

Wymagania jakie muszą spełniać prace dyplomowe

Załączniki

Regulamin

Pytania