1. Zarządzenie Nr 03/2022 Dyrektora Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi z dnia 10.02.2022 r. w sprawie praktyki dyplomowej w semestrze VI.

TERMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO: 09.06.2022 r. od godz. 14:00.

Wszystkie dokumenty związane z zakończeniem semestru VI (indeks, kartę egzaminacyjną) należy dostarczyć do sekretariatu Kolegium.