TERMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO: 22 września 2020 roku o godz. 12:00.


Zadania, obostrzenia i zalecenia dot. przeprowadzania egzaminów w letniej sesji egzaminacyjnej i egzaminu dyplomowego w roku szkolnym 2019/2020 w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi.

  1. Zarządzenie Nr 05/2020 Dyrektora Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi z dnia 04.06.2020 r.
  2. Zadania, obostrzenia i zalecenia dot. przeprowadzania egzaminów w letniej sesji egzaminacyjnej i egzaminu dyplomowego w roku szkolnym 2019/2020 w KPSS w Czeladzi.
  3. Ankieta w związku z epidemią COVID-19.

UWAGA!


INFORMACJA DLA SŁUCHACZY III ROKU WYDZIAŁ DZIENNY I ZAOCZNY.
 
TERMINY EGZAMINU DYPLOMOWEGO WYDZIAŁ DZIENNY:
20 czerwca 2020 roku o godz. 9:00

WYDZIAŁ ZAOCZNY:
20 czerwca 2020 roku o godz. 9.30

Termin obrony pracy licencjackiej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach przewidziany jest po 20-tym czerwca br.

Wszystkie dokumenty związane z zakończeniem semestru VI (indeks, kartę egzaminacyjną) należy dostarczyć do sekretariatu Kolegium.

Wymagania jakie muszą spełniać prace dyplomowe

Załączniki

Regulamin

Pytania