DRUGI TERMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO DLA WYDZIAŁU DZIENNEGO I ZAOCZNEGO: 5 września 2019 r., o godz. 10:00.

UWAGA!

INFORMACJA DLA SŁUCHACZY III ROKU WYDZIAŁ DZIENNY I ZAOCZNY.
 
TERMINY EGZAMINU DYPLOMOWEGO WYDZIAŁ DZIENNY:
7 czerwca 2019 roku o godz. 9:00

WYDZIAŁ ZAOCZNY:
7 czerwca 2019 roku o godz. 11.00

Termin obrony pracy licencjackiej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach przewidziany jest po 20-tym czerwca br.

Wszystkie dokumenty związane z zakończeniem semestru VI (indeks, kartę egzaminacyjną) należy dostarczyć do sekretariatu Kolegium.

Wymagania jakie muszą spełniać prace dyplomowe

Załączniki

Regulamin

Pytania