1. Syllabus - praktyki - pobierz plik doc.

2a. Zadania do realizacji II sem - pobierz plik doc.

2b. Zadania do realizacji IV sem - pobierz plik doc.

2c. Zadania do realizacji V sem - pobierz plik doc.

5.  Dzienniczek praktyk - pobierz plik doc.

6.  Sprawozdanie - pobierz plik doc.

7a. Karta ocen semestr II - pobierz plik doc.

7b. Karta ocen semestr IV - pobierz plik doc.

7c. Karta ocen semestr V - pobierz plik doc.

Regulamin praktyk - pobierz plik.

Regulamin zwolnień z praktyk - pobierz plik.