nowa rekrutacja 2021 2021


Kadrę naukowo-dydaktyczną Kolegium stanowią wykładowcy Uniwersytetu Śląskiego, Śląskiej Akademii Medycznej oraz śląskich szkół wyższych, specjaliści z zakresu polityki społecznej, pracy socjalnej, psychologii i socjologii oraz innych nauk pokrewnych, a także czynni pracownicy instytucji pomocy społecznych na szczeblu gminy, powiatu i województwa.

Dyrektor: mgr Agata Micińska-Pałys

Opiekun naukowo - dydaktyczny: dr hab. Krystyna Faliszek

Kierownik praktyk zawodowych: dr Agnieszka Rychłowska-Niesporek

Kadra:

 1. dr hab. prof. UŚ Andrzej Niesporek - Metodyka pracy socjalnej, Metody badań społecznych.
 2. dr hab. prof. AWSB Maciej Witkowski - Psychologia.
 3. dr hab. prof. UŁ Arkadiusz Wąsiński - Pedagogika.
 4. dr Sylwia Turzańska - Prawo.
 5. dr Michał Szyszka - Poradnictwo socjalne.
 6. dr Anna Zasada-Chorab - Polityka społeczna.
 7. dr Agnieszka Rychłowska-Niesporek - Socjologia.
 8. mgr Barbara Jasińska - Medycyna społeczna.
 9. mgr Monika Ostrowska-Cichy - Filozofia, Terapia zajęciowa.
 10. mgr Aneta Martyniak-Jarosz - Psychopatologia.
 11. mgr Tomasz Chorab - Metodyka pracy socjalnej.
 12. mgr Grażyna Romańska - Biblioteka.
 13. mgr Grzegorz Machalica - Pedagogika.
 14. mgr Ewelina Popczyk - Pedagogika.
 15. mgr Tomasz Nowara - Wychowanie fizyczne.
 16. mgr Wojciech Gawron - Informatyka.
 17. mgr Anna Płonka - Język angielski.
 18. mgr Sonia Pukarowska - Prawo.
 19. mgr Anna Płonka - Język angielski.
 20. mgr Agata Micińska-Pałys - Język niemiecki.
 21. mgr Piotr Bańczyk - Ekonomia.