Kadrę naukowo-dydaktyczną Kolegium stanowią wykładowcy Uniwersytetu Śląskiego, Śląskiej Akademii Medycznej oraz śląskich szkół wyższych, specjaliści z zakresu polityki społecznej, pracy socjalnej, psychologii i socjologii oraz innych nauk pokrewnych, a także czynni pracownicy instytucji pomocy społecznych na szczeblu gminy, powiatu i województwa.

Dyrektor: mgr Tomasz Chorab

Opiekun naukowo - dydaktyczny: dr hab. Krystyna Faliszek

Kierownik praktyk zawodowych: mgr Agnieszka Rychłowska-Niesporek

Kadra:

 1. prof. nadzw. dr hab. Andrzej Niesporek,
 2. dr Maciej Paluch,
 3. dr Magdalena Kozłowska,
 4. dr Sylwia Turzańska,
 5. dr Michał Szyszka,
 6. dr Małgorzata Kuś,
 7. dr Stanisław Nurek,
 8. dr Arkadiusz Wąsiński,
 9. dr Maciej Witkowski,
 10. dr Kamila Bargiel-Matusiewicz,
 11. dr Agnieszka Woszczyk,
 12. mgr Barbara Jasińska,
 13. mgr Monika Ostrowska-Cichy,
 14. mgr Aneta Martyniak-Jarosz,
 15. mgr Grażyna Romańska,
 16. mgr Tomasz Chorab,
 17. mgr Izabela Krzemińska,
 18. mgr Agnieszka Rychłowska-Niesporek,
 19. mgr Grzegorz Machalica,
 20. mgr Edyta Wąsińska,
 21. mgr Paulina Gątkiewicz,
 22. mgr Ewelina Popczyk,
 23. mgr Tomasz Nowara,
 24. mgr Wojciech Gawron.

Na skróty