Kadrę naukowo-dydaktyczną Kolegium stanowią wykładowcy Uniwersytetu Śląskiego, Śląskiej Akademii Medycznej oraz śląskich szkół wyższych, specjaliści z zakresu polityki społecznej, pracy socjalnej, psychologii i socjologii oraz innych nauk pokrewnych, a także czynni pracownicy instytucji pomocy społecznych na szczeblu gminy, powiatu i województwa.

Dyrektor: mgr Tomasz Chorab

Opiekun naukowo - dydaktyczny: dr hab. Krystyna Faliszek

Kierownik praktyk zawodowych: dr Agnieszka Rychłowska-Niesporek

Kadra:

 1. Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Niesporek - Metodyka pracy socjalnej, Metody badań społecznych.
 2. Dr hab. Kamila Bargiel-Matusiewicz - Psychopatologia.
 3. Dr hab. Maciej Witkowski - Psychologia.
 4. Dr Maciej Paluch - Pedagogika.
 5. Dr Magdalena Kozłowska - Ekonomia.
 6. Dr Sylwia Turzańska - Prawo.
 7. Dr Michał Szyszka - Poradnictwo socjalne.
 8. Dr Małgorzata Kuś - Polityka społeczna.
 9. Dr Arkadiusz Wąsiński - Pedagogika.
 10. Dr Agnieszka Woszczyk - Filozofia.
 11. Dr Agnieszka Rychłowska-Niesporek - Socjologia.
 12. Mgr Barbara Jasińska - Medycyna społeczna.
 13. Mgr Monika Ostrowska-Cichy - Filozofia, Terapia zajęciowa.
 14. Mgr Aneta Martyniak-Jarosz - Psychopatologia.
 15. Mgr Tomasz Chorab - Metodyka pracy socjalnej.
 16. Mgr Izabela Krzemińska - Biblioteka.
 17. Mgr Grzegorz Machalica - Pedagogika.
 18. Mgr Edyta Wąsińska - Projekt socjalny.
 19. Mgr Ewelina Popczyk - Pedagogika.
 20. Mgr Tomasz Nowara - Wychowanie fizyczne.
 21. Mgr Wojciech Gawron - Informatyka.
 22. Mgr Anna Płonka - Język migowy.
 23. Mgr Sonia Pukarowska - Prawo.
 24. Mgr Dorota Gaworska - Język angielski.
 25. Mgr Agata Micińska-Pałys - Język niemiecki.
 26. Mgr Danuta Pajor - Superwizja.