Kadrę naukowo-dydaktyczną Kolegium stanowią wykładowcy Uniwersytetu Śląskiego, Śląskiej Akademii Medycznej oraz śląskich szkół wyższych, specjaliści z zakresu polityki społecznej, pracy socjalnej, psychologii i socjologii oraz innych nauk pokrewnych, a także czynni pracownicy instytucji pomocy społecznych na szczeblu gminy, powiatu i województwa.

p.o. Dyrektora: mgr Agata Micińska-Pałys

Opiekun naukowo - dydaktyczny: dr hab. Krystyna Faliszek

Kierownik praktyk zawodowych: dr Agnieszka Rychłowska-Niesporek

Kadra:

 1. Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Niesporek - Metodyka pracy socjalnej, Metody badań społecznych.
 2. Prof. nadzw. dr hab. Maciej Witkowski - Psychologia.
 3. Dr hab. prof. UŁ Arkadiusz Wąsiński - Pedagogika.
 4. Dr Maciej Paluch - Pedagogika.
 5. Dr Sylwia Turzańska - Prawo.
 6. Dr Michał Szyszka - Poradnictwo socjalne.
 7. Dr Anna Zasada-Chorab - Polityka społeczna.
 8. Dr Agnieszka Rychłowska-Niesporek - Socjologia.
 9. Mgr Barbara Jasińska - Medycyna społeczna.
 10. Mgr Monika Ostrowska-Cichy - Filozofia, Terapia zajęciowa.
 11. Mgr Aneta Martyniak-Jarosz - Psychopatologia.
 12. Mgr Tomasz Chorab - Metodyka pracy socjalnej.
 13. Mgr Izabela Krzemińska - Biblioteka.
 14. Mgr Grzegorz Machalica - Pedagogika.
 15. Mgr Edyta Wąsińska - Projekt socjalny.
 16. Mgr Ewelina Popczyk - Pedagogika.
 17. Mgr Tomasz Nowara - Wychowanie fizyczne.
 18. Mgr Wojciech Gawron - Informatyka.
 19. Mgr Anna Płonka - Język angielski.
 20. Mgr Sonia Pukarowska - Prawo.
 21. Mgr Dorota Gaworska - Język angielski.
 22. Mgr Agata Micińska-Pałys - Język niemiecki.
 23. Mgr Danuta Pajor - Superwizja.
 24. Mgr Piotr Bańczyk - Ekonomia.