Działamy na podstawie Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 24 marca 2005 r. (Dz. U. nr 61, poz. 544) w sprawie kolegiów pracowników służb społecznych oraz  na podstawie Uchwały nr II/47/9/2006 r. Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 kwietnia 2006 r.

Pobierz Statut Kolegium

Pobierz Regulamin Kolegium