nowa rekrutacja 2021 2021

Rada Programowa Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi, przedstawiona w kolejności jaka występuje w Statucie KPSS Czeladź.

§ 6 ust 3. pkt:

1. Dyrektor Kolegium:

 • mgr Agata Micińska-Pałys p. o. Dyrektora KPSS w Czeladzi - Przewodnicząca Rady Programowej Kolegium.

2. Opiekun naukowo - dydaktyczny ze strony Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach:

 • dr hab. Krystyna Faliszek.

3. Kierownik praktyk zawodowych Kolegium:

 • dr Agnieszka Rychłowska-Niesporek.

4. Przedstawiciel nauczycieli i nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w Kolegium:

 • mgr Izabela Krzemińśka
 • mgr Monika Ostrowska-Cichy

5. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Uniwersytecie Śląskim, wskazani przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego:

 • dr hab. prof. UŚ Kazimiera Wódz - nauczyciel akademicki wskazany przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego.
 • dr hab. prof. UŚ Tomasz Nawrocki - nauczyciel akademicki wskazany przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego.
 • dr Witold Mandrysz - nauczyciel akademicki wskazany przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego.

6. Przedstawiciel organu prowadzącego - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego:

 • mgr Maria Materla.

7. Przedstawiciel samorządu słuchaczy Kolegium:

 • Wojciech Szyłejko - Przewodniczący Rady Słuchaczy Kolegium.

8. Osoby powołane na wniosek Dyrektora Kolegium:

 • mgr Anna Płonka.