Rada Programowa Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi, przedstawiona w kolejności jaka występuje w Statucie KPSS Czeladź.

§ 6 ust 3. pkt:

1. Dyrektor Kolegium:

 • mgr Agata Micińska-Pałys p. o. Dyrektora KPSS w Czeladzi - Przewodnicząca Rady Programowej Kolegium.

2. Opiekun naukowo - dydaktyczny ze strony Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach:

 • dr hab. Krystyna Faliszek.

3. Kierownik praktyk zawodowych Kolegium:

 • dr Agnieszka Rychłowska - Niesporek.

4. Przedstawiciel nauczycieli i nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w Kolegium:

 • dr hab. prof. UŁ Arkadiusz Wąsiński.

5. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Uniwersytecie Śląskim, wskazani przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego:

 • dr hab. Tomasz Nawrocki prof. UŚ - Dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
 • prof. zw. dr hab. Kazimiera Wódz - Kierownik Studium Pracy Socjalnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
 • dr Witold Mandrysz.

6. Przedstawiciel organu prowadzącego - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego:

 • mgr Martyna Starc - Jażdżyk.

7. Przedstawiciel samorządu słuchaczy Kolegium:

 • Marta Kierys - Przewodnicząca Rady Słuchaczy Kolegium.

8. Osoby powołane na wniosek Dyrektora Kolegium:

 • mgr Monika Ostrowska - Cichy,
 • mgr Grzegorz Machalica.