Na zdjęciu po prawej stronie znajduje się Jarosław Wołczyk - obecnie animator lokalny pracujący w MOPR w Piekarach Śląskich od 2010r. Natomiast w środku znajduje się Pan Dawid Kawałek pracownik Działu Świadczeń także pracujący w MOPRze od 2010r. Dawid Kawałek jest obecnie słuchaczem III roku KPSS.
Zdjęcie jest pamiątką uzyskania 3 miejsca turnieju koszykówki 3 osobowej uzyskanego przez mOPR w Piekarach zorganizowanego dla jednostek samorządowych zorganizowanego przez MOSiR w Piekarach Śląskich w dniu 10.02.2013r.
 
Renata Lenartowicz obecnie Placzek. Pracuje w małym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mierzęcicach. Ośrodek mieści się w budynku Urzędu Gminy. Gmina posiada 7300 tys. mieszkańców. Zatrudnionych jest trzech pracowników socjalnych oraz aspirant pracy socjalnej. Jako pracownik socjalny staram się dotrzeć do wszystkich środowisk, dokonując wszechstronnej analizy sytuacji życiowej rodzin i osób. Ponadto udzielam podopiecznym informacji, wskazówek i pomocy, po to, aby osoby te samodzielnie rozwiązywały swoje problemy będące przyczyną ich trudnej sytuacji życiowej. Jako pracownik socjalny również wskazuje podopiecznym możliwości uzyskania pomocy ze strony instytucji państwowych, samorządowych i organizacji pozarządowych. Do zadań moich należy m.in. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, wydawanie decyzji, praca socjalna.
Izabela Wieczorek - pracownik socjalny od 6 lat. Jej wsparciem obciętych są 102 środowiska. Pracuje w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich.
Elżbieta Iwan - referent ds. prac społecznie użytecznych, od 5 lat pracuje w MOPS w Siemianowicach Śląskich. Zajmuje się kierowaniem osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, którzy są zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy do wykonywania wspomnianych prac. Celem tych prac jest aktywizacja osób bezrobotnych, a także umożliwia im powrót na rynek pracy.
Martyna Grządka - pracownik socjalny od 5 miesięcy. Jej wsparciem obciętych jest  85 środowisk.
Edyta Krawczyk - pracownik socjalny w MOPS w Siemianowicach Śląskich. Jej wsparciem objętych jest  86 środowisk.
Anna Pietrzyk - absolwentka KPSS w Czeladzi, szkołę ukończyła w 2012 roku, pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu.
Ewelina Janik-Holewa - z wykształcenia psycholog; absolwentka Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi. Od marca 2010 roku pracownik socjalny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach; stały członek grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Pzeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Pracuje głównie z rodzinami, w których zdiagnozowany został problem uzależnienia i/lub przemocy.