KOLEGIUM PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH W CZELADZI ogłasza nabór na I rok nauki w zawodzie pracownik socjalny w systemie dziennym i zaocznym.

TERMINY:

Dokumenty kandydatów przyjmowane będą od 1 czerwca do 22 września 2017 r.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. podanie wg wzoru Kolegium (druk do pobrania w sekretariacie lub na www);

2. świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis)

3. oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości (maturalnego);

4. kserokopia dowodu osobistego (dowód osobisty należy mieć przy sobie w chwili składania dokumentów);

5. 2 zdjęcia dowodowe w kolorze;

6. zaadresowana koperta ze znaczkiem na list polecony (za 5,20 zł) z wpisanym adresem zwrotnym kandydata.

Nalezy pamiętać, aby w chwili składania dokumentów posiadać przy sobie ważny dowód osobisty.

WARUNKI PRZYJĘCIA:

Warunki przyjęcia: nowa lub stara matura:

Dokumenty należy składać na adres Kolegium.

Rekrutacja dla studentów z innych uczelni

Studenci, którzy chcieliby się przenieść do Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi z innej uczelni, winni zgłosić się do Dyrektora Kolegium w celu uzgodnienia trybu i warunków przyjęcia.

Dokumenty dla kandydatów:

Numer konta:

60 1050 1227 1000 0023 5336 2946