Lista kandydatów przyjętych w roku szkolnym 2020/2021 na wydział dzienny i zaoczny (kliknij, aby otworzyć).


KOLEGIUM PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH W CZELADZI ogłasza nabór na I rok nauki w zawodzie pracownik socjalny w systemie dziennym i zaocznym.

TERMINY:

Dokumenty kandydatów przyjmowane będą od 01 czerwca do 25 września 2020 r.

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. wypełniony kwestionariusz osobowy (podanie) znajdujący się poniżej,
  2. świadectwo dojrzałości (do wyboru: oryginał, duplikat, odpis, kopia potwierdzona przez pracownika sekretariatu Kolegium lub szkołę ponadgimnazjalną lub notariusza),
  3. dwa zdjęcia (dowodowe).

Należy pamiętać, aby w chwili składania dokumentów posiadać przy sobie ważny dowód osobisty.

WARUNKI PRZYJĘCIA:

Warunki przyjęcia: nowa lub stara matura.

Dokumenty należy składać na adres Kolegium.

Rekrutacja dla studentów z innych uczelni.

Studenci, którzy chcieliby się przenieść do Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi z innej uczelni, winni zgłosić się do Dyrektora Kolegium w celu uzgodnienia trybu i warunków przyjęcia.

Dokumenty dla kandydatów:

  1. Podanie o przyjęcie do KPSS w Czeladzi.
  2. Zasady rekrutacji do KPSS w Czeladzi obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021.

Numer konta:

60 1050 1227 1000 0023 5336 2946